Obróbka skrawaniem CNC – Jakubowski Łódź

Obróbka skrawaniem jest obecnie najpopularniejszą metodą precyzyjnego kształtowania metali i tworzyw sztucznych. Dzięki tej metodzie materiał uzyskuje pożądany kształt, rozmiar oraz funkcjonalność. Obróbka cnc to proces, w którym do obrabiania metali stosuje się frezowanie cnc, toczenie cnc oraz gwintowanie. Każdy z wymienionych rodzajów obróbki wymaga użycia odpowiednich narzędzi skrawających, które przygotują materiał zgodnie z wymaganiami. Obróbka metali jest procesem, do którego wykorzystywane są maszyny cnc. To nowoczesne, sterowane numerycznie obrabiarki cnc, które wykonują powtarzalne zadania z ogromną dokładnością i w tempie większym niż podczas pracy manualnej.

Na czym polega obróbka skrawaniem CNC?

Proces obróbki metali polega przede wszystkim na przekształceniu surowego materiału na element o odpowiednim kształcie i rozmiarze. Ze względu na etap prac obróbka dzielona jest z reguły na trzy najważniejsze etapy. Pierwszym z nich jest usunięcie wierzchniej warstwy z obrabianego przedmiotu. Kolejny etap to nadawanie obrabianemu przedmiotowi właściwego kształtu. Podczas ostatniego, trzeciego etapu materiał otrzymuje docelowe wymiary, precyzyjny kształt oraz odpowiednią gładkość.

Rodzaje obróbki skrawaniem CNC metalu

Obróbka skrawaniem cnc dzielona jest przede wszystkim ze względu na zastosowanie rodzaju narzędzia. Istnieje, zatem obróbka wiórowa oraz obróbka ścierna. Wykorzystywane narzędzia różnią się określoną geometrią oraz liczbą ostrzy.

Obróbka wiórowa

Podczas obróbki wiórowej powstają wióry posiadające określony kształt, który uzależniony jest od takich czynników jak obrabiany materiał, posuw, prędkość skrawania czy jego temperatura. Tego rodzaju obróbka metali wymaga użycia narzędzi o określonej liczbie ostrzy oraz geometrii. Wiórowa obróbka wykonywana jest poprzez frezowanie, toczenie, wytaczanie, wiercenie, rozwiercanie, nawiercanie, przepychanie i przeciąganie oraz struganie i dłutowanie. Proces wykorzystywany jest do wykonywania różnych otworów i przestrzeni wewnętrznych.

Obróbka ścierna

Ścierna obróbka cnc wykorzystuje narzędzia o drobnych ostrzach w nieokreślonej liczbie oraz o nieokreślonej geometrii. Rezultatem zastosowania tej metody jest nadanie przedmiotowi gładkiego kształtu. Proces odbywa się za pomocą mechanicznego szlifowania materiałów i charakteryzuje się najpłytszą głębokością skrawania. W rezultacie powstają wióry, małe drobiny, które nie posiadają określonej geometrii.

Obróbka skrawaniem – największe zalety technologii CNC w Jakubowski Łódź

Obróbka skrawaniem cnc jest metodą, która pozwala na obniżenie kosztów oraz wzrost efektywności w zakładach produkcyjnych. To kluczowe zalety, obok których można wyszczególnić również dodatkowe, takie jak:

  • precyzja wykonywanych elementów, która jest niemal niemożliwa do osiągnięcia podczas pracy manualnej;
  • automatyzacja procesu, która gwarantuje powtarzalność jakości materiałów poddawanych obróbce skrawaniem;
  • minimalizacja ryzyka powstania błędu;
  • oszczędność materiału;
  • oszczędność czasu pracy;
  • brak dodatkowej obróbki wykańczającej.

Wykorzystanie obróbki skrawaniem w przemyśle

Narzędzia cnc wykorzystywane są niemal we wszystkich gałęziach przemysłu. Uniwersalność metody obróbki skrawaniem spowodowała, że wykorzystywana jest w przeróżnych sektorach wytwórstwa, takich jak: przemysł lotniczy, branża budowlana, zbrojeniowa, przemysł motoryzacyjny, przemysł elektroniczny, a nawet przemysł medyczny. Każda z branży wykorzystuje potencjał zastosowania maszyn cnc, który odpowiada charakterystyce ich produktów.