Cięcie, gięcie i obróbka blach – Jakubowski Łódź

Gięcie blachy to jedna z metod plastycznej obróbki metalu. Polega na nadawaniu jej nowej formy przy pomocy zgięć. Zaznaczyć tutaj należy, że wyginanie blachy nie narusza właściwości fizycznych metalu. Zmieniany jest jedynie jego kształt, a nie spójność i rozmiar. Jest to metoda szybka, ale niezwykle precyzyjna i efektywna. Zaginanie blachy umożliwia tworzenie z materiału kątów prostych bądź okrągłego kształtu. Kąty, które można otrzymać w procesie gięcia obejmują zakres od 0 do 360 stopni.